Reserveer een plaats

Reserveer een plaats


Voor een tijdelijke of passanten ligplaats:

bel: +31 320 260 326


Voor een vaste ligplaats of stalling :


 

HUUROVEREENKOMST, Ligplaats en / of StallingsplaatsDe met een * aangegeven velden zijn verplicht.


HUURDER:

De naam van de eigenaar van het schip
Straatnaam en huisnummer
Nummer vaste lijn
Nummer mobiele telefoonSCHEEPSGEGEVENS:


De naam van het schip waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan
Bijv. Dufour 36 Performance


PERIODE:

De verhuurder draagt gedurende de stallingsperiode geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor de
schade indien hem ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden verweten. de gestalde vaartuigen worden / zijn niet door verhuurder
verzekerd. Huurder is verplicht zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Onverzekerde schepen zijn niet toegestaan op de terreinen of aan de steigers
van Lelystad Haven bv.OVEREENKOMST:

Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart huurder dat eerder genoemd vaartuig All Risk / WA verzekerd is bij:

De naam als op de polis vermeldt
Het polisnummer als op de polis vermeldt


De huurovereenkomst wordt aangegaan, tot wederopzegging vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe seizoen, volgens de HISWA Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen) en het havenreglement/ werfreglement van Lelystad Haven bv welke ter inzage ligt in het havenkantoor en zoals deze luidt volgens de laatselijk aldaar neergelegde tekst.